Bouwwerken

Bewaren van aardappelen via vergassing

aardappelloods

Sedert 1 juli 2020 is de Europese regelgeving omtrent het bewaren van aardappelen drastisch verandert. Volgens de nieuwe regels mag er geen gebruik meer worden gemaakt van CIPC in poedervorm. Om aardappelen te bewaren moeten deze nu worden vergast.

Vergassen van aardappelen vraagt een heel andere aanpak dan met CIPC. Waar CIPC over de aardappelen werd verspreid bij het inschuren is dat nu niet meer mogelijk. Het gas moet nu een aantal keer worden toegediend. De eerste keer pas na een tweetal weken; na de wondheling. De toediening dient alleszins vroeg genoeg gebeuren om de kieming voor te zijn. De hoeveelheid gas die toegediend moet worden is afhankelijk van de soort aardappel en van welk gas er gebruik wordt gemaakt. Idealiter gebeurt de verspreiding van het gas onder de ventilator. Zo is er geen afzetting van het gas op de ventilatorbladen. Als er al een luchtstroom op gang is voor het gas wordt toegediend zal de verdeling sneller en beter gebeuren. 

Voor een goede bewaring van aardappelen is de temperatuur in de loods en van de aardappelen van groot belang. Nadat de aardappelen gedroogd zijn moet de temperatuur van de aardappel omlaag. Bij een hogere temperatuur gaan de aardappelen meer “ademen”. Hoe meer de aardappelen ademen, hoe hoger het vochtverlies (en dus ook het gewichtsverlies). Hoe lager de temperatuur hoe minder de aardappelen zullen kiemen. Positief effect hierbij is dat er dan ook minder vergast moet worden. De ideale bewaartemperatuur is echter afhankelijk van soort tot soort. Een te lage bewaartemperatuur is dan weer nefast voor de bakkleur en smaak. Er moet gezorgd worden voor een constante temperatuur. Op die manier wordt de kiemrust van de aardappel niet verbroken. 

Het is van groot belang dat de loods luchtdicht is. Langs iedere kier die er in de loods is kan er gas ontsnappen. Dit zorgt natuurlijk voor een extra kost. De grootste gevaren zitten in de overgang van vloer naar wand en van wand naar dak. In een goed geïsoleerde loods is een goede bewaring van aardappelen  veel makkelijker te bereiken dan een niet (of slecht geïsoleerde) loods. Door een goede isolatie is er geen condensvorming, is de temperatuur veel beter beheersbaar en zijn er geen kieren meer in de loods.U spreekt dus best een vakman aan om dit voor u te doen.  

Als u meer wil weten over bewaren van aardappelen kunt u het document “Aardappelbewaring: constructie en bewaarproces”, geschreven door AgriConstruct en het PCA lezen.

Join the conversation