Asbest

Premie isolatie en asbestverwijdering

Ook in 2023 kan u dakisolatie premies aanvragen.

Bij niet-residentiële gebouwen ouder dan 15 jaar kan u gebruik maken van een isolatiepremie van 8 euro per m² nieuw geplaatste isolatie.

Dit verhoogt met 8 euro per m² als de plaatsing voorafgaat aan de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking of asbesthoudend onderdak.

Raadpleeg alle voorwaarden op www.mijnverbouwpremie.be