Isolatie
Posted in

Isoleren van een melkveestal: hoe en waarom?

Posted in

Waarom isoleren?

De algemene gedachte is vaak dat gebouwen moeten worden geïsoleerd voor de koude winterdagen en -nachten. Echter maakt isolatie ook een groot verschil in de zomer! Isoleren van een (melkvee)stal creëert een veel aangenamere omgeving voor de dieren. De temperatuur zal gemakkelijk enkele graden verlaagt worden. Het resultaat hiervan is dat de dieren minder last hebben van hittestress. U zal minder last hebben van bepaalde ziekten in uw stal (zoals mastitis). Isolatiepanelen in combinatie met een open nok versterken het “schoorsteeneffect”. Dit is de afvoer van warme lucht, maar tegelijkertijd ook deze van gassen en ziektekiemen. Verder zullen uw dieren vruchtbaarder zijn en zullen ze een hogere melkproductie hebben.

Wil u meer weten over de voordelen van dakisolatie in uw melkveestal? Lees dan zeker dit artikel van de Universiteit van Wageningen, Nederland:

Hoe kan er geïsoleerd worden?

Isoleren van uw stal kan op meerdere manier. Het grootste verschil tussen de manieren zit hem in de plaats waar uw isolatie zich bevindt. Ofwel bevindt deze zich boven de gording ofwel onder de gording. Een voorbeeld van isoleren onder de gording vind u hier:
https://www.philippehoornaert.be/?p=4669&preview=true&_thumbnail_id=4678
Onder de gording is makkelijker te realiseren in een bestaand gebouw. U hoeft geen verdere ingrepen te doen aan uw dak. De platen worden met inox vijzen vastgemaakt aan de gordingen. Door het monteren van een profiel op iedere plaat kunnen er geen koudevallen meer voorkomen. Bijkomend voordeel is dat er geen condensvorming is.
Boven de gording is makkelijker te realiseren bij een nieuwbouw. Bij deze manier worden de isolatieplaten bevestigt aan de dakplaten. In 1 beweging is uw dak dan volledig afgewerkt. Het nadeel hieraan is dat er een nog een koudeval kan zijn via de spanten. Indien u nog asbestplaten op uw dak hebt kan deze manier ook voor u een oplossing bieden. Het is budgetvriendelijker om te isoleren boven de gording, dan dat u eerst golfplaten legt en dan isoleert onder de gording.

Join the conversation