Isoleren varkensstal te Moorsele.

Bij nieuwbouw (en ook renovaties) is het van belang om rekening te houden met de behoeftes in de diverse levensfases van het varken.

Isolatie is hierdoor onmisbaar voor de varkenshouderijen.

Door de isolatie is het mogelijk om het stalklimaat optimaal te beheersen en in elke fase in te spelen op de behoefte van het dier.

Er bestaan verschillende dakopbouwmogelijkheden voor een varkensstal; isolatie boven de gording, isolatie onder de gording en-of een verlaagd plafond.

Bij deze stal in Moorsele werd gekozen voor isolatie van 80 mm dik onder de gording.

Categorie
Isolatie